Tấm Cám fiction

Lời người viết: Từ nhỏ đến lớn, mình luôn nghe người ta đàm tiếu về Tấm – một đứa con gái vừa vô dụng vừa độc ác. Nhưng có lẽ họ chỉ muốn thoát ra khỏi cái hộp tư duy, muốn nhìn một góc khác trước số đông mà không hề hiểu rằng, họ đã … More Tấm Cám fiction